وضعیت ثبت نام در جنوب سافت

برای بررسی وضعیت ثبت نام خود کد رهگیری که در انتها ثبت نام به شما داده شده را در کادر زیر وارد کنید.

تـذکـرات

سامانه اصلی تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در آدرس https://ve.cbi.ir به صورت رایگان قابل دسترس می باشد و سایت ما فقط به شما در تسریع روند ثبت نام اینترنتی ازدوج کمک می کند