لینک های مفید

لینک های مفید

لینک های مفید

برای ثبت لینک خود در سایت ما لطفا ابتدا ما را با نام ثبت نام وام ازدواج در سایت خود ثبت کنید سپس در فرم زیر اطلاعات سایت خود را ثبت کنید.

تـذکـرات

سامانه اصلی تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در آدرس https://ve.cbi.ir به صورت رایگان قابل دسترس می باشد و سایت ما فقط به شما در تسریع روند ثبت نام اینترنتی ازدوج کمک می کند