ساخت حساب کافی نت ها

شرایط تایید حساب کافی نت ها

۱ – ثبت نام ۲۰ نفر در۲۰ روز

۲ – مدارک اثبات کافی نت ( جواز کسب – کارت مباشر و غیره … )

نکته : می بایست حداقل یکی از شرایط فوق را برای تایید حساب کافی نت داشته باشید

تا اطلاع ثانوی امکان ساخت حساب کافی نت وجود ندارد

تـذکـرات

سامانه اصلی تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در آدرس https://ve.cbi.ir به صورت رایگان قابل دسترس می باشد و سایت ما فقط به شما در تسریع روند ثبت نام اینترنتی ازدوج کمک می کند